Lars Lerin (f.1954) regnes som Nordens fremste akvarellmaler. Parallelt innehar han et imponerende forfatterskap med mange titalls bøker som han selv har illustrert. Lerin har over en tiårsperiode bodd og arbeidet i Lofoten. I hans hjemby Karlstad vises hans verk på permanent basis i en kunsthall han driver sammen med sin mann, fotograf Manoel Marques Lerin (f.1977).

Et karakteristisk kjennetegn ved Lars Lerins akvareller er de fremtredende tekstfragmentene i arbeidene. På lignende måte er hans bøker komponert av bilder og tekster. Lars Lerin arbeider parallelt med bilder og tekster; første halvdel av dagen maler han, mens siste halvdel av dagen er viet forfatterskapet. Bøkene er ofte dokumentariske og språket er prosa/lyrisk.

 

Lars Lerin – Utstillinger og innkjøp

Lars Lerin har en imponerende CV med utstillinger i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Tyskland og USA. Høsten 2009 hadde Lars Lerin en retrospektiv utstilling i Stockholm, utstillingen hadde mer enn 100 000 besøkende.

Lars Lerin er kjøpt inn av det Moderna Museet i Stockholm, Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, Norsk kulturråd, Värmlands Museum i Karlstad m.fl.