I årets festivalutstilling på Bodøgaard kunst & kultur får vi et innblikk i hans monumentale bilder som gjerne tar utgangspunkt i landskapet i det nordlige og arktiske Norge. Blix Hansen kan sies å være en bauta i både norsk og nord-norsk grafikk, og har stått bak en rekke utsmykkingsprosjekter, og har også skapt debatt ved å ta i bruk naturen i flere store kunstprosjekt.

Øvrig åpningstid
7. – 14. august 12:00-16:00