Det kan fort se ut som om vi kan tilføre enda en i rekken når Nils Henrik Asheim tar med seg noen tangentinstrumenter, samler en gjeng spontant anlagte festivalmusikere og inviterer til orgelpub med et svært variert program.