Etter flere tiår med fokus på vennskapelig sameksistens og kulturutveksling i Barentsregionen, har krigen i Ukraina satt en stopper for så godt som all kommunikasjon med Russland. Innenfor flere bransjer er det behov for reorientering i en endret utenrikspolitisk situasjon. Vi inviterer sentrale personer innenfor kulturliv, politikk, media og næringsliv til å gi sin analyse og spå om framtiden for relasjonen mellom Norge og Russland.

Konferansen ledes av journalist Håkon Haugsbø, kjent fra NRK som programleder i Brennpunkt og Dagsrevyen.

Mer info kommer.