Bodø kunstforening inviterer til kustverksted for barn med musikk i fokus. Hege Gundersen leder verkstedet der musikere fra Arktisk Filharmoni presenterer lydene fra sine instrument og barnas oppgave er å male lydene de hører. Etter hvert blir rollene byttet, og musikerne skal spille det barna maler. Verkstedet avsluttes med en minikonsert der Arktisk Filharmoni spiller kjente barnemelodier. Bli med og lag fysiske spor av musikken!

Deltakerne får med seg sitt verk hjem i tillegg lydsporet der en musiker improviserer et stykke til barnets verk.

Verkstedet varer i to timer.

Påmelding sendes til post@bodokunst.no

Kr. 50 i materialavgift