Tradisjonen tro avsluttes Nordland Musikkfestuke med gudstjenesten Etterklang.