Få verk er like berømte som Ludwig van Beethovens 9. symfoni, og kanskje spesielt 4. sats med tekst av Friedrich Schiller har brent seg fast
i vår kollektive musikkhukommelse. Da er det
bare rett og rimelig at det er nettopp dette verket vårt eget Arktisk Filharmoni åpner årets utgave av Musikkfestuka med. Dirigent er Christian Kluxen, og med seg har han et stjernelag av solister med Birgitte Christensen, Mette Bjærang, Yngve Søberg og festivalprofil Håkon Kornstad.