Her får vi høre koralfantasi over Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, Fantasi og fuge c-moll BWV 537, koralpreludium over Erbarm’ dich mein, o Herre Gott og Preludium og fuge Ess-dur BWV 552. I tillegg kan vi garantere det som næmest har blitt festivalprofilens varemerke – rikelig improvisasjon!