Sopran Ann-Helen Moen blir det musikalske bindeleddet når Nordland Musikkfestuke byr på et kammermusikalsk mestermøte der Håkon Kornstad Trios lekenhet og vemodige toner møter Engegårdkvartettens modige og friske tolkninger av det klassiske repertoaret. Opplev hva som skjer når to kammermusikkensem- bler med vidt forskjellig uttrykk spiller konsert sammen!