Mazurkaene står i en særstilling i Chopins pianomusikk, idet de ligner folkemusikk mer enn noe annet han skapte. Folkemusikken har inspirert Chopin til en rå og dristig harmonikk, svært forut for sin tid. Nils Henrik Asheim har med dette prosjektet ønsket å ta kontrastene fram og belyse dem, for å vise at musikken har flere røtter, og at folkemusikken og kunstmusikken kan belyse hverandre på nye måter.