Tom Remlov

Styrets leder

Remlov har studert litteratur i Oslo og teaterstudier i London. Fra 1971 til 1973 arbeidet han blant annet som frilansinstruktør og skuespiller ved teatergrupper i London før han reiste tilbake til Norge 1978.

Her ble han ansatt som dramaturg ved Rogaland Teater. I 1982 flyttet han over til Den Nationale Scene hvor han ble teatersjef i 1986. Der begynte han et langsiktig arbeid for utvikling av norske manusforfattere. Dette arbeidet varte i de 10 årene han var ansatt som teatersjef, og har i ettertid fått navnet Bergensprosjektet. Cecilie Løveid og Jon Fosse er muligens de mest betydningsfulle og egenartede dramatikerne som i en tidlig fase av sin karriere var knyttet til Den Nationale Scene.

Han har vært administrerende direktør og produsent for Norsk Film A/S. Også her fortsatte han med å videreutvikle manuskriptforfattere. Etter 2001 var Tom Remlov partner i film- og fjernsynsproduksjonsselskapet Dinamo Story A/S og leder for produsentlinjen på Den norske filmskolen til han begynte som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett i 2008. Fra 2015 til 2020 var han teatersjef ved Riksteatret.

Charlotte Marie Ringkjøb

Styrets nestleder

Ringkjøb var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 2000. Hun har arbeidserfaring som juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, rådgiver i Fiskeridirektoratet og jurist hos Postbanken eiendomsmegling. Charlotte har også jobbet som politiadvokat i flere år. Hun er i tillegg sensor ved Politihøgskolen og Universitetet i Nordland gjennom flere år.

Ringkjøb er for tiden medlem av representantskapet og leder av valgkomiteen i Sparebank1 Nord-Norge. Hun er videre medlem av kontrollutvalget i Bodø kommune og nestleder i Nordland musikkfestuke. I tillegg innehar hun en del styreverv fra privat virksomhet.

Sveinar Aase

Styremedlem

Sveinar Aase er utdannet pianist og klaverlærer ved musikkonservatoriet i Tromsø.
Videregående klaverstudier ved musikkhøyskolen i Karlsruhe, Tyskland.

Siden 1999 har han jobbet som distriktsmusiker i Sørfold og også hatt en betydelig frilansaktivitet som pianist og kulturentreprenør i regionen.

Han regnes som en allsidig musiker og føler seg hjemme i både klassisk og rytmisk musikk.

 

Aurora Dyrnes

Styremedlem

Dyrnes er utdannet siviløkonom ved Nord Universitet / Baltic State Technical University fra 2010. Hun har også nylig fullført graden MBA i ledelse ved Nord universitet. Etter to år i eiendomsbransjen i Canada returnerte hun til Bodø i 2012. Hun jobbet da som rådgiver ved Handelshøgskolen Nord Universitet med blant annet ansvar for digital markedsføring.

Dyrnes har siden 2015 vært kommunikasjonsrådgiver i PBL, også her med særlig ansvar for digitale kanaler og markedsføring. I tillegg til styreverv i Nordland Musikkfestuke sitter Dyrnes i årsmøtet i Coop Nordland og er styreleder i Econa Nordland, siviløkonomforeningen.

Kjell-Ivar Helgesen

Styremedlem

Kjell-Ivar Helgesen er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU). Han har hatt forskjellige lederstillinger i Elkem i inn- og utland. Etter årene i industrien begynte han i Sparebank1 Nord Norge, først som regiondirektør, deretter i bankens investeringsselskap. Banken har vært Musikkfestukas hovedsponsor i en årrekke, så han har fulgt festivalen i tykt og tynt over lang tid.  Helgesen arbeider i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), har styreverv i private bedrifter og går gjerne på konsert.

Elin Jørgensen

Varamedlem

Elin Jørgensen har regnskap- og revisjonsutdanning fra Handelshøgskolen i Bodø. Etter 9 år i Malaysia og 2 år i England flyttet hun til Bodø i 1982. Elin Jørgensen var ansatt i administrasjonen i Nikita Gruppen før hun i februar 1998 ble tilbudt jobb i DIPS AS. Jørgensen jobber fortsatt i DIPS AS i dag som økonomisjef, en stilling hun har besatt siden 2003. Hun er interessert i kunst og kultur og har vært flittig bruker av tilbudet til NMFU gjennom årene og gleder seg til fortsettelsen.

Kyrre Kolvik

Varamedlem

 

Ingrid Johanne Lillevik

Stiftelsens ordfører

Ingrid Johanne Lillevik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1990. Lillevik er fra Alta og flyttet tilbake til Finnmark, Vadsø, etter endt utdanning. Hun bodde i Vadsø i 21 år før hun flyttet til Bodø i 2011. Lillevik har jobbet flere år hos fylkesmannen i Finnmark, jobbet i rettsvesenet i 24 år, som blant annet påtalejurist og privatpraktiserende advokat. Hun ha vært dommer og domstolleder de siste 18 år. Lillevik var en aktiv deltaker i kulturlivet i Vadsø, blant annet satt hun i flere perioder som styremedlem i styret for Varangerfestivalen.

Morten Skjelbred

Stiftelsens varaordfører

Morten Skjelbred er utdannet innen Informatikk fra universitetet i Bergen. Morten er født og oppvokst i Bodø og flyttet tilbake etter endt utdanning. Morten har 30 års yrkespraksis innfor IT- og Telekommunikasjon med oppgaver relatert til programering, salg og marked, tjenesteprodusjon og ledelse. Morten er i dag ansatt som rådgiver på  Nord universitet og jobber, i grensesnittet mellom universitet og offentlig – og privat næringliv, med kommersialisering av universitets forskning. Morten ble valgt inn i styret i Musikkfestuka i 2002, og har siden 2017 vært varaordfører i stiftelsen. Før den tid var Morten styreleder i Domkirkens sangskole. Morten er aktiv i byens kulturliv forøvring, både innen idrett, konserter og festivaler.

 

Alle foto: Dan Mariner