Gro Bergrabb tiltrådte som direktør for Nordland musikkfestuke 1.januar 2021. Bergrabb er opprinnelig fra Bodø og kommer fra stillingen som ledende domkantor i Bodø domkirke, hvor hun har vært siden 2007. I tillegg til en omfattende virksomhet som organist har hun vært dirigent for Bodø domkor og Bodø domkirkes ungdomskor. Hun har vært kunstnerisk leder for Bodø internasjonale orgelfestival i en årrekke. Som utøver har Bergrabb hatt fokus på ny musikk, og har urframført verker av flere nålevende komponister. For innspillingen Gebete für Mitgefangene med sopran Berit Solset, ble hun nominert til tyske Opus Klassik i 2020. Hun har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole i Oslo og Universität der Künste i Berlin

 

Bergrabb har i en årrekke vært involvert i styrearbeid og kulturadministrativt arbeid på ulike nivåer. Hun har gjennom mange år hatt oppgaver tilknyttet Norsk kulturråd, vært styremedlem blant annet i Nordland Musikkfestuke og Norske Kirkeakademier og drevet utredningsarbeid for kulturdepartementet. For tiden er hun styremedlem ved Den norske opera og ballett.

 

Gro har ambisjoner om å utvikle og styrke Nordland Musikkfestuke som en av de ledende festivalene innenfor sitt felt i Norge og norden.  Hun vil særlig fremheve mulighetene Bodø2024 og statusen som europeisk kulturhovedstad gir kulturfeltet i vår region.

 


Tidligere festivalsjefer

André Wallann Larsen
Rolf-Cato Raade
Kari Nystad-Rusaanes
Tone Kolaas
Roar Leinan
Knut Kirkesæther
Magne Hansen
Kåre Johs. Brekke