For at det skal være trygt å gå på konsert på Nordland Musikkfestuke følger vi de til enhver tid gjeldende smittevernregler på alle våre arrangementer. Vi ber publikum om å holde god avstand, og benytte seg av håndsprit og håndvask, og forøvrig rette seg etter festivalens regler på arena.

Reglene kan bli oppdatert av myndig- hetene, og Nordland Musikkfestuke vil sørge for å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler og gi vårt publikum god informasjon.

 

I forbindelse med åpningskonserten i havna har Nordland Musikkfestuke i samarbeid med Redningsselskapet laget en veileder som gir deg gode råd om hvordan du kan oppleve konserten med Leif Ove Andsnes i havnebassenget på tryggest mulig måte.

1.    Sjekk redningsvesten! Se til at alle som er ombord har vest.

2.    Forberede turen og deltakelsen godt, både båten og folket som skal med.

3.    Vær oppmerksom! Lær deg sjøvett/veis-reglene, bruk sjøkartet, sett deg inn i ruten.

4.    Alkohol! Vær alltid edru når du fører båt.

5.     Putt mobilen i en vanntett pose!

6.    Under konserten ligger man i ro med båten og dersom flere båter ligger sammen, anbefales det å bruke fendere.

7.    Husk fartsbegrensning i havneområder og vis spesielt hensyn til andre båter og myke trafikanter på sjøen.

8.    Vis smittevett på sjøen! Årets sommer blir spesiell, og det er ekstra viktig å være nøye når det gjelder smittevern og hygiene.

NØDTELEFONER:       Politi: 112       Kystradio: 120

NØDMELDINGER: VHF: Kanal 16