Ta kontakt med Fredric Persson, fredric@musikkfestuka.no / +47 92 05 10 56 for akkreditering. Husk å oppgi om du er journalist eller fotograf.

Presseakkreditering gir adgang til publikumsområdet og festivalkontor/ pressesenter. Fotografer får adgang til området foran scene. Med plassmangel vil det gis begrenset tid på dette området. Viktig å gi beskjed at man er fotograf slik at det blir registrert på akkrediteringskortet.

De fleste artister har foto- og lydrestriksjoner for presse. Disse må respekteres. Det må oppgis navn på ansvarlig kontaktperson som er informert om søknaden.