Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i Nordland Musikkfestuke er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til direktør André Wallann Larsen.
E-post: larsen@musikkfestuka.no
Tlf. +47 9012 6347

 

Når samler Nordland Musikkfestuke inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har kjøpt billetter til en av våre konserter
  • Du har meldt deg på konserter eller seminarer som krever påmelding
  • Du har sendt oss en e-post
  • Du har ringt oss
  • Du har besøkt vår nettside
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du er engasjert som artist på festivalen

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Billettkjøp

Når du kjøper billett til Nordland Musikkfestuke lagres det personopplysninger om deg. Databehandler er billettsystemet DX. For utfyllende informasjon om hvordan personopplysninger lagres ved billettkjøp se:

https://dx.no/personvernerklaering

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Påmelding til konsert eller seminar

Noen av våre konserter og seminarer krever påmelding for å sikre seg plass. I disse tilfellene benyttes det et system som heter SurveyMonkey hvor du fyller inn nødvendig informasjon som navn, e-post og telefonnummer. Opplysningene kan bli lagret i om lag et år før de slettes. For utfyllende informasjon om hvordan SurveyMonkey lagrer personopplysninger se:

https://no.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innholdet og sletter den så snart oppgaven er løst.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre vår IKT-infrastruktur.

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Innkommende og utgående anrop lagres i 30 dager. I tillegg har ansatte en oversikt over siste anrop på telefonen sin.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

 

Besøkende til våre lokaler

Nordland Musikkfestuke foretar ingen registrering av hvem som besøker vårt kontor.

Elektroniske spor på våre nettsider

Når du besøker musikkfestuka.no etterlater du deg elektroniske spor. For utfyllende informasjon om personvern ved bruk av våre nettsider se: https://musikkfestuka.no/personvernvilkar

Abonnere på nyhetsbrev

Nordland Musikkfestuke sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder nyhetssaker om festivalen og programmet. For utfyllende informasjon om personvern ved bruk av vårt nyhetsbrev se: https://musikkfestuka.no/personvernvilkar

Nordland Musikkfestuke i sosiale medier

Musikkfestuka har aktive kontoer på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. De som administrerer kontoene har taushetsplikt og sørger for gode passordrutiner. Henvendelser på våre sosiale medier overvåkes og modereres i arbeidstiden. Husk at videre deling på sosiale medier kan spre sensitivt innhold. Tenk derfor over hva du deler av personopplysninger på sosiale medier. Vi oppfordrer deg til å ikke sende personopplysninger og sensitiv informasjon via våre kontoer i sosiale medier.

Ansatte, engasjerte, frivillige og artister

Nordland Musikkfestuke behandler opplysninger om ansatte, engasjerte, frivillige og artister for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til den enkeltes arbeidsinstruks og tilrettelegging av den enkeltes arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven.

Frivillige

Dersom du jobber som frivillig hos Nordland Musikkfestuke registrerer du deg gjennom vårt festivalverktøy. Vi samler inn navn, fødselsdato, epostadresse og telefonnummer.

Dersom du jobber med servering under Nordland Musikkfestuke er det i tillegg et krav om at det føres personalliste med personnummer.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Nordland Musikkfestuke, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) –behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Søknadene blir lagret i vårt elektroniske arkiv i om lag ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger kan bevares.