Dagens kirke ble innviet i 1959, og er bygget i middelalderstil. arkitekt var Arnstein Arneberg. Kirken rommer 450 pers. i hovedskipet. Ved prestegården finner man gravminner datert til 1100-1200-tallet, noen av de eldste i Nord-Norge. Man finner også en kopi av solkors, det eneste som er funnet nord for Ålesund. skilt ved Rv812, avkjørsel 6 km.

Misvær og skjerstad menighetskontor
8102 Skjerstad

Telefon: 75 50 03 00
E-post: skjerstadmisvar.menighet@kirken.no
Nettside: http://www.kirken.no/skjerstad-misvar