Rådhusplassen er en park som ligger i sentrum av Bodø. Den ble etablert i 1959, og er, sammen med Solparken, et samlingssted for bodøværingene. Rådhusparken ligger innenfor den sentrale bykjerna, mellom domkirka i vest, rådhuset i nord, Bodø postkontor i øst og Solparken sør for parken.

Parkens kvartal avgrenses av Torvgata i vest, Kongens gate i nord, postkontorets parkeringsplass i øst og Prinsens gate i sør.

Midt i Rådhusparken ligger rådhusbassenget, et plaskebasseng for barn, med en hvalrossenskulptur som skulptøren Ole Holand laget i 1961.
Kategori: Parker i Bodø