Kirkested fra 1500 tallet. Underlagt Bodø sokneprestembete før 1770, deretter Folda med Rørstad som hovedkirke og med prestebolig og Kjerringøy som anneks. (Fra veien til Tårnvik kan en skimte kirken på Rørstad på den andre siden av fjorden.) Presten ble skysset hit hver 3. eller 4. søndag. Ny kirke reist i 1763. Den ble etter hvert for liten og ble revet da denne kirken ble bygd i 1883.

Handelsmann Zahl ledet arbeidet og gav gaver og lån til å få reist kirken i 1883. Han sørget også for at Kjerringøy ble opprettet som eget prestegjeld i 1887, gav jord til prestegård, et fond til presten/ menigheten og et fond til Kjerringøys fattige. Fondene består fortsatt.

Tre altertavler inne i kirken: Til venstre bokstavaltertavle fra 1601, til høyre altertavle til kirken som ble reist i 1763. Dagens altertavle ”Oppstandelsen” malt av Christian Bø, en av de ca. 70 kopier som finnes i kirker rundt om i landet. Originalen malt av Tidemann, henger i Bragernes kirke i Drammen. Lesepult og prekestol utsmykket av Karl E. Harr.

Prestegården ferdig i 1889. Brukes i dag bl.a som leirsted og til utleie for turister.

Den første presten i det nye prestegjeldet het Harald Christoffer Berg. Kjerringøy prestegjeld ble nedlagt i 1968. Siste fastboende prest var Torleif Bjartli.

Kirken betjenes av prester fra Rønvik menighet med gudstjeneste ca. hver 3. søndag. Kjerringøy har eget menighetsråd.

Utenfor kirken inngjerdet gravsted for folk fra handelsstedet. Dagens kirkegård ligger i skogkanten 7-800 m lenger mot øst, innviet 1938. En bautastein ved kirken til minne om omkomne på havet reist i 2000. Et navnehefte kan kjøpes på Sirilund handel (kr.40)

Et omfattende hefte om kirken utgitt i anledning 100-års jubileet i 1983 kan kjøpes i handelsstedets resepsjon (kr.30).