Jektefartsmuseet byr på opplevelser og refleksjon, og inviterer publikum med på aktiviteter og en helhetlig opplevelse. Her får du høre om strabaser og livet om bord, om tørrfiskhandelens historie, og om makt og avmakt, profitt og risiko. Jektehallen lukter av tjære og tørrfisk.

I montrene kan du se unike gjenstander fra Nordlands historie. Blant høydepunktene er et rorhode, en rokokkokjole, en stakk som er forbilde til Hamarøybunaden, og flotte gjenstander fra museets maritime og kulturhistoriske samlinger. Bodøsjøen friluftsmuseum med sin samling av eldre bygg fra Salten omkranser det nye museumsbygget og bidrar til å utdype fortellingen om Nordlands historie og livet i fiskerbondesamfunnet.

Det nye museumsbygget rommer to store utstillingshaller, og en publikumsbygning med kafé/restaurant, museumsbutikk og auditorium, samt kontorfløy for ansatte