Rønvik kirke ligger i Rønvik sokn i Bodø Domprosti. Rønvik kirke er bygget i mur og ble oppført i 1997. Kirken har sirkelplan og 500 sitteplasser. Arkitekt: Reidar Berg, Arkitektstudio AS.

Rønvik kirke er en arbeidskirke med fasader i tre, oppført i 1997 etter tegninger av Bodø-arkitekten Reidar Berg i Arkitektstudio AS. Hovedmotivet for planløsningen er sirkelen. Over det sirkelformete kirkerommet er det et korsformet takoppløft med lysinnslipp. Korsarmene strekker seg utover rommets diameter og skaper nisjer i bueveggene for henholdsvis korparti, orgel og sidealter. Korsformens midtparti er båret av fire stålsøyler. Kirken har klokkestøpul foran inngangspartiet.

Det frittstående alterbildet i glass, Livsens tre, er laget av Halvdan Ljøsnes og viser sammenhengen mellom Livets tre og Korset. I følge kunstneren symboliserer rutemønsteret i bildet verden og menneskenes verk.

Døpefonten er plassert midt i kirkerommet mellom de fire stålsøylene. Over døpefonten henger en sirkelformet glasshimling med bilde av Helligåndsduen, laget av Halvdan Ljøsnes.

På veggene rundt kirkerommet henger Gunnar Torvunds kunstverk Korsvei, som består av til sammen fjorten relieffer og altertavlen over sidealteret. Disse relieffene viser de tolv stadiene i Jesu korsvandring til Golgata.
Kilder:
Malmbekk, Svein: Rønvik kirke.