Få om noen har revolusjonert måten vi opplever orgelmusikk på som årets festivalprofil Nils Henrik Asheim. I hans dualistiske karriere som både musiker og komponist har han nådd et bredt publikum gjennom å utvikle nye konsertformer hvor orgelet kombineres med andre instrumenter, sjangere og kunstformer. Som utøver er han spesielt kjent for sin personlige improvisasjonsstil på orgelet der han ikke er redd for å eksperimentere med elektronikk, teatrale virkemidler og kreativ bruk av rom.

Asheims musikk har et tydelig fokus på klang og på lydens fysiske og taktile side. Musikken er gjerne bygd opp flere parallelle tidsproporsjoner, og Asheim arbeider med lag av nærhet og avstand. Jevnlig tilbakevendende materiale blir variert, og skaper en form som virker åpen og selv-genererende.

Som komponist debuterte Asheim allerede i 15-års alderen. Hans verksliste omfatter kammerverk og orkesterverk, opera og verk til større utendørsframføringer. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam. I 2018 ble han utnevnt til Ridder av den Kongelige Norske St.Olavs Orden og mottok dessuten Nordisk Råds Musikkpris.