André Wallann Larsen skal over i ny jobb som direktør og administrator for Bodø 2024 – Europeisk Kulturhovedstad – og starter 1. oktober. Nå kan han se tilbake på ti år med Nordland Musikkfestuke.

– Det har vært veldig artig å se hvordan festivalen har utviklet seg. Den har blitt atskillig mer profesjonalisert, den har blitt stadig mer attraktiv for artister, den har blitt atskillig mer verdsatt hos artisters managementer og agenter. Særlig etter at Stormen ble åpnet. Nå er det stas for en internasjonal artist å komme til Nordland Musikkfestuke i Bodø, sier André Wallann Larsen.

 

Høydepunkter

– Svært mange mennesker har uforglemmelige minner om store konserter og arrangementer i disse ti årene, hva er dine høydepunkter?

– Kammerorkesteret L’arpeggiatas konserter står høyt på den lista. Men også Leif Ove Andsnes tre konserter med Mahler Chamber Orchestra står høyt, og ikke minst Mari Boines konsert på Keiservarden. Og – ikke å forglemme – «Lyden av Tandberg» i 2016 med levende radioteater og årets åpningskonsert med publikum i båter vil jeg huske særskilt.

– Hva slags konserter eller arrangementer er det du gjerne skulle hatt men som du ikke har fått til?

– En konsert i den store og tidligere hemmelige hangaren på flystasjonen, Anlegg 96, har aldri gått i orden, dessverre, enda det har vært prøvd å få det til. At det ikke har gått skyldes mange ting helt utenfor Musikkfestukas kontroll, men uansett har det ikke vært mulig å få til.

 

Felles mål

Festivaldirektøren som nå forlater understreker meget sterkt hvor viktig det har vært for han og for Musikkfestuka at det er så godt arbeidsmiljø og gode kolleger og samarbeidspartnere av alle slag.

– Alle har et felles mål om å lage en best mulig festival. Det er en stabil stab som trør til hver sommer, det er et stort antall frivillige som gjør en kjempejobb. Dessuten er offentlige myndigheter, sponsorer og samarbeidspartnere ivrig og positivt med på å støtte Musikkfestuka. Det er gledelig og meget imponerende. Vi så det veldig tydelig i år, alle var med og støttet, de stilte opp selv om det ble små arrangementer og lite publikum. Alle sa: «Vi er med!». Jeg er både stolt og glad for at det ble festival. Og vår jobb ble å gi et best mulig festivalprogram tilbake.

 

Eierskap

– Svært mange mennesker i Bodø og ellers er opptatte av Musikkfestuka og engasjert i at den skal være interessant for dem, og best mulig for byen. Hvordan skal man sikre dette eierskapet?

– Ved å fortsette å gjøre det vi har prøvd på – å forsøke å nå ut til flest mulige målgrupper og favne bredt. Musikkfestuka er en bred festival som skal være attraktiv for alt fra små barn til eldre, ha et bredt musikalsk tilbud som favner de fleste sjangre, slett ikke bare klassisk. Her bør også være for eksempel dans, film og teater.

– Noen mener at den beste måten å skape eierskap til en festival på er å lage store produksjoner med stor del av lokal medvirkning også fra amatører?

– Det har Musikkfestuka også hatt, store produksjoner, og det kan godt komme tilbake hvis den kommende ledelsen vil. Men uavhengig av det har vi et publikum som har et eierskap til festiavlen. Vi har årlig en oppslutning som tilsvarer halvparten av byens befolkning og det er veldig bra.

 

 

Festival i et år med pandemi

– Årets festival ble veldig spesiell. Hvordan tenkte du 12. mars 2020 da Norge ble nedstengt?

– Det var et sjokk. Jeg trodde jo som så mange andre at det ikke skulle vare så lenge, og vi begynte tidlig å se på alternative planer og muligheter. Etter hvert viste det seg jo at alt måtte legges om eller avlyses. Vi tenkte på hvordan vi skulle kunne begrense skadene, men det var da det ble åpnet for 200 mennesker samtidig at løsningene kom. Men det viktigste: Det BLE festival!

– Alle festivaler må ha kriseplaner, men en pandemi?

– Vi har gått igjennom mange mulige scenarier av uventede hendelser i forbindelse med festivalen, men aldri tenkt på dette. Nettopp derfor er jeg så glad for at det ble mulig å gjennomføre likevel. Vi har et ansvar for publikum, artister, gi oppdrag til bransjen, og vi fikk det til. Tida vi har nå er forferdelig vanskelig for mange i kulturbransjen, og ute i Europa har de det enda verre. Det var fint å kunne få til noe her og kunne engasjere i hvert fall noen som på den måten fikk oppdrag. Dessuten var det jo spesielt viktig for oss å få til noe i år uansett, fordi det er 40-års jubileum for Nordland Musikkfestuke i år.

– Men noen overskuddsfestival ble det ikke i år?

– Det er derfor vi har en egenkapital å falle tilbake på, vår jobb er å lage festival. Uansett.

 

Nye utfordringer

– Og nå forlater du og går til ny og svært omfattende jobb. Hvorfor?

– For det første fordi Bodø 2024 er det viktigste kulturprosjekt vi har hatt noen sinne her i Bodø og Nordland. Det er en fantastisk mulighet og utfordring og det blir veldig spennende å jobbe opp mot en rekke forskjellige kulturaktører av alle slag – og Nordland Musikkfestuke vil være en av dem.

For det andre fordi jeg har vært direktør for Musikkfestuka i ti år nå, og vi er kommet til et punkt der det er naturlig å få en ny, det er på tide å skifte.

– Du blir administrativ leder, ikke kunstnerisk leder for Bodø 2024. Dermed får du heller ikke det kunstneriske ansvaret, slik du har hatt i Musikkfestuka. Hvordan blir det?

– Den administrative delen er viktig også for den kunstneriske delen. Jeg skal jobbe sammen med den kunstneriske ledelsen og en av mine styrker er jo nettopp at jeg er vant til å jobbe med kunstneriske ledere av mange slag.

 

Vi fiksa det, vi får det til

– Nordland Musikkfestuke har hatt hundrevis av vellykkede konserter og arrangementer de ti åra du har vært leder. Det meste har gått på skinner og vært vellykket. Men noen tabber må det jo også har vært?

– Ikke mange. En som jeg kommer på i farten er det året vi på den første torg-konserten manglet benker til publikum. Det var rett og slett ikke noe å sitte på. Vi oppdaget det litt før konsertstart klokka 12.00, et stort apparat ble satt i sving og Bodø bydrift som hadde ansvaret for å levere benkene heiv seg rundt og stilte opp selv om det var en lørdag. Konserten skulle begynne kl. 12.00 og klokka 11.50 var alt på plass. Vi fiksa det, vi fikk det til – akkurat som i år! sier direktør i Musikkfestuka, André Wallann Larsen.