-Vi er stolte og ydmyke over at Tom Remlov har takket ja til å være styreleder for Nordland Musikkfestuke sier direktør André Wallann Larsen. For festivalen betyr det svært mye å fortsette å hente styreledere fra det øverste sjiktet i norsk kultur- og næringsliv.

 

Remlov, som først og fremst er kjent som teaterleder, operasjef og filmprodusent var sist å se i Bodø da han sammen med Liv Ullmann tok for seg sistnevntes liv i forestillingen LIV i Stormen konserthus. Remlovhar også deltatt på festivalen som foredragsholder i festivalens første konferanse – da i egenskap av å være teatersjef for Riksteateret. I løpet av sitt lange virke innen norsk film har han vært produsent for en rekke norske filmklassikere som Brent av frost, Musikk for bryllup og begravelser og ikke minst Knut Erik Jensens Heftig og begeistret.

 

Remlov har studert litteratur i Oslo og teaterstudier i London. Fra 1971 til 1973 arbeidet han blant annet som frilansinstruktør og skuespiller ved teatergrupper i London før han reiste tilbake til Norge 1978. Her ble han ansatt som dramaturg ved Rogaland Teater. I 1982 flyttet han over til Den Nationale Scene hvor han ble teatersjef i 1986. Der begynte han et langsiktig arbeid for utvikling av norske manusforfattere. Dette arbeidet varte i de 10 årene han var ansatt som teatersjef, og har i ettertid fått navnet Bergensprosjektet. Cecilie Løveid og Jon Fosse er muligens de mest betydningsfulle og egenartede dramatikerne som i en tidlig fase av sin karriere var knyttet til Den Nationale Scene.

Han har vært administrerende direktør og produsent for Norsk Film A/S. Også her fortsatte han med å videreutvikle manuskriptforfattere. Etter 2001 var Tom Remlov partner i film- og fjernsynsproduksjonsselskapet Dinamo Story A/S og leder for produsentlinjen på Den norske filmskolen til han begynte som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett i 2008. Fra 2015 til 2020 var han teatersjef ved Riksteatret.