Pengene er en gave fra Nordland Musikkfestuke og hovedsamarbeidspartnerne Sparebank 1 Nord-Norge, Bodø Energi, Avisa Nordland og Amedia Marked.

– Vi ønsket å gi en slik gave i forbindelse med festivalen og mottok åtte søknader fra like mange korps, sier direktør i Nordland Musikkfestuke, André Wallann Larsen.

Det var gode søknader fra dyktige korps og ikke lett å plukke en vinner. Interessen fra korpsene viser oss også at korpsene har behov for økonomisk støtte, sier direktøren.
– Straumen skole- og ungdomskorps ble valgt fordi det er et korps som arbeider godt med rekruttering. De har tatt inn hele 17 nye aspiranter i år og ti i fjor. Korpset har hatt en utfordring med å skaffe de nye aspirantene instrumenter. Vi håper gaven vil bidra til at alle som vil være med, får instrumenter. Skolekorpsene er grunnsteinen i musikklivet og viktig for rekrutteringen til det profesjonelle musikklivet. Det at barn og unge kommer sammen for å lære å spille og musisere på tvers av alder, er en god ting, sier André Wallann Larsen.

Straumen skole- og ungdomskorps mottok gave og ære under Musikkfestukas torgkonsert.