«Two sides of the river» het prosjektet, og det er dette du får høre om 12. august klokka 15.00 i Stormen bibliotek. På grunn av krigen som startet 24. februar fikk aldri kunstnerne Tine Surel Lange fra Lofoten og Pavlo Grazhdansky fra Ukraina gjennomført sitt lyd- og musikk-prosjekt. Det skulle spilles fra begge sider av Pasvikelva, på hver sin side av grensa mellom Norge og Russland.

De hadde ikke møttes personlig før prosjektet startet, men hadde hatt masse kontakt digitalt.

– Det handler om lyd og musikk i videre forstand. Høye tåkehorn-lyder skulle kjøres ut fra norsk side, og Pavlo Grazhdanskys krigssirener på andre siden av grensa skulle svare. Vi hadde planlagt alt nøye hvordan dette skulle skje, forteller Tine Surel Lange.

Det kom aldri noe lyd fra den russiske siden der ved Pasvikelva i nærheten av Svanvik denne dagen.

 

Planen var selvfølgelig at de to kunstnerne skulle møtes, men det skjedde ikke – da. Nå, her i Bodø under Nordland Musikkfestuke 2022 møtes de fysisk for første gang. Da ikke for å framføre prosjektet slik det var tenkt, for det går ikke, men de skal fortelle og det skal vises videoopptak fra anledningen som ikke ble slik den skulle.

– Alle tillatelser var gitt, utstyret var rigget opp og alt var klart, men så ville Putin noe annet. Performancen skulle vært samme dag som Russland startet krigen. Dermed ble jo alt endret. På norsk side gjennomførte vi min del, men Pavlo sin ble stoppet på den andre sida. De skylte på snøstorm, noe det absolutt ikke var, forteller Tine Surel Lange.

 

Hun og Pavlo Grazhdansky fant hverandre fordi de ble knyttet sammen etter initiativ fra kurator-kollektivet «Pikene på broen» i Kirkenes. De hadde begge arbeidet med å lage kunst med lyd fra høylydte sirener. Tine Surel Lange med tåkelurer fra fyrtårn og fra skip – den gangen de hadde slikt om bord – og Pavlo Grazhdansky med krigssirener. Det er svære innretninger som lager stor, ensartet lyd, ikke den typen som mange kjenner som «sveives» opp til stadig høyere frekvens for deretter å dale ned igjen.

 

– Det handler om å bringe lyder over grenser som symbol for at folk skal kunne ha kontakt med hverandre, sier Tine.

– Kontakt over grenser er viktig, både reelt og symbolsk. Vi jobbet begge med lyd,var på jakt etter lydkilder som er sterke nok. Vi ønsket jo at vi skulle høre hverandre skikkelig undr dette som skulle ha skjedd ved Pasvik elva. I stedet sto jeg på isen på elva – på norsk side av grensen – og spilte av mine lyder men uten å få noe tilbake. Det var spesielt – og trist.

Tine Surel Lange fra Lofoten og Pavlo Grazhdansky fra Ukraina kommer altså til å møte hverandre fysisk for første gang under Innsikt-programposten fredag 12. august kl. 15.00. De har hatt hyppig kontakt på diverse digitale plattformer, men aldri møttes – før nå. I tiden som har gått har Pavlo lyktes med å komme seg ut av Russland. Han holder for tida til i Polen, og kommer direkte derfra til møtet med kollegaen og publikum – under Nordland Musikkfestuke 2022.