– Det var i grunnen Kåre Johs. Brekke og jeg som fant opp Musikkfestuka, selv om den het Olsokdagene da og ikke var noe i nærheten av hva festivalen er i dag, sier Arvid Engegård. Fiolinist og dirigent fra Bodø, født 1963. Det vil si at i 1980 var han 17 år gammel. Allerede da et stortalent både på fiolin og klaver. De kjente hverandre godt gjennom musikken, Arvid Engegård og den meget musikkinteresserte og musikkbevisste organisten i Bodin kirke på den tida, Kåre Johs Brekke  (1936 – 2019).

Av Jørgen Mathiesen

De ville lage Olsok-fest, og slik ble det. Olsok er en viktig del av gammel norsk kultur, og er dagen for feiring av ólafsvaka, i anledning Olav den helliges dødsdag 29. juli 1030.  Dagen er markert med en øks på primstaven, var en viktig katolsk helgenfest i Norge før reformasjonen og har forblitt en nasjonal festdag. Det er offentlig flaggdag og har mange markeringer landet rundt, særlig knyttet til gamle kirker. Olsok-messe har eget plass i kirkeåret med egne tekster og bønner.

 

– Enkelt sagt var det vel slik at Kåre Johs Brekke stilte med lokale og hadde ledelsen, jeg var med og skaffet musikere og lagde programmet, sier Arvid Engegård.

– Vi ville feire olsok, og feiringen skulle ha særpreg. Den skulle være inkluderende med mange musikksjangre representert og utøverne skulle være nord-norske, forteller Engegård.

Den første gangen Olsok-dagene ble arrangert var det knyttet til to hovedpillarer: Det ene var en stor konsert i Bodin kirke der en spesialkomponert messe eller kantate av Kåre Johs Brekke inngikk i programmet, det andre var en ute-fest på friluftsmuseet i Bodøsjøen. Der var det et mer folkelig program, og rømmegrøtservering.

Publikum gikk i samlet flokk, gikk i tog om man vil, mellom kirken og friluftsmuseet.

 

– Olsok-dagene var så absolutt Brekkes idé, han var opphavsmannen og lederen de første årene. Kirken hadde fra første stund en sentral posisjon i arrangementene, og jeg heiv meg inn i arbeidet med arrangementet som vi ennå ikke kalt en festival da jeg ble kapellan i Bodin kirke i 1982, forteller Gunnar Kristiansen. Han var også en av de som sto for fortsettelsen av Olsokdagene inn i Nordland Musikkfestuke og laget en stiftelse, sammen med blant andre Gunnar Børstad og Magne Hanssen. Det var i 1986, og det er en annen historie.