Nordland Musikkfestuke og festivalens hovedsamarbeidspartnere vil i forbindelse med festivalen gi en gave til et av skolekorpsene i Salten. Gaven er på kr 20.000 og vinneren offentliggjøres under Barnas Sommernachspiel i Bodøsjøen i 10. august. Søknadsfristen er mandag 17. juni.
– Korpsbevegelsen er svært viktig for norsk musikkliv, og de gir et unikt tilbud til barn og unge hvor man treffes på tvers av alder for å lære et instrument og for å musisere sammen. Korps passer rett og slett for alle, sier André Wallann Larsen i Musikkfestuka.

Det er tre av Musikkfestukas hovedsamarbeidspartnere Sparebank 1 Nord-Norge, Bodø Energi og Avisa Nordland som gir denne gaven. Alle skolekorps i Salten har mulighet til å søke, og én av søknadene vil bli valgt ut.
-Mange korps har slitt med rekruteringen, samtidig som det er ressurskrevende å drive et korps. Vi trenger skolekorpsene både 17. mai og alle andre dager i året, og håper at dette kan være et lite bidrag, sier Larsen.

Vilkår:
Søknadsfrist: mandag 17. juni
Representant(er) for korpset som får gaven må være tilstede for å ta imot gaven lørdag 10. august på Musikkfestukas konsert på torget.
Det er forøvrig ingen spesielle krav til søknadene ut over at hver søker må gi en kort begrunnelse for hvorfor de trenger støtten, og si noe kort om hva de har tenkt å bruke pengene til. Det kan være alt fra bidrag til uniformer, instrumenter, instruktører eller korpstur.
Søknad sendes til larsen@musikkfestuka.no