Av Jørgen Mathisen
Foto: Martin Losvik

 

Alle kan lære noe, og alle må få sjansen til å utnytte de evnene og talentene de har – men det må legges tilrette for at de kan få den sjansen. Dette var bare såvidt begynt å bli en framvoksende idé innen helsevernet for psykisk utviklingshemmede da tenåringen Herleik Kristiansen kom til Trastad gård i 1963. Trastad hadde ennå den sterkt stigmatiserende betegnelsen ånssvakehjem og var nord-norsk sentralinstitusjon. Herleik Kristiansen kom dit fordi har hadde blitt karakterisert som ikke opplæringsdyktig.

 

På Trastad arbeidet læreren Sigvor Riksheim. Hun kom snart kom til å bli en viktig person for Herleik, fordi hun var mer opptatt av muligheter enn av hindringer. I den unge mannen fra Tomma på Helgeland så hun et kunstnerisk talent.

Ti år etter hadde mange andre sett det også, inkludert kunstnerkolleger. Han fikk møte andre kunstnere og han fikk stille ut og bli godkjent på «Nordnorsken» så tidlig som i 1976. Han ble, og er fortsatt, medlem av Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Billedkunstnere. Han har hatt en lang rekke separatutstillinger, og er innkjøpt av enda flere offentlige institusjoner, og dessuten også av Norsk kulturråd og Riksgalleriet.

Som billedkunstner er han selvlært og arbeider i forskjellige materialer, blant annet keramikk og linoleumssnitt. Det er gjennom sine linoleumstrykk at han har oppnådd status som kunstner, og det er linotrykk han gjennom sitt virke har spesialisert seg på. Motivene henter han fra hans nære omgivelser. Hans tidlige trykk var ofte knyttet til fugler, men vi finner flere bilder med religiøst innhold eller hus, nisser og natur. Vi ser også hvordan han bruker humor i sine bilder.

Herleik er på mange måter tidløs i sitt utrykk. Han leker med linjespillet, forenkler og han har ulike tilnærminger til motivet. Dette resulterer i at han kan få flere forskjellige perspektiv inn i ett og samme bilde.

Kristiansen har deltatt på en rekke kollektivutstillinger, som Nord-norske kunstutstilling, utstilling ved The Metropolitan Museum of Art, New York, Odd Fellows Palæ København, Storsentret, Kgs. Lyngby, Danmark, Trastad samlinger, Sør- Troms museum, Nordiske vandreutstillingen «Nordic Outsider Craft», Galleri Nord-Norge, Harstad og «Human Touch» i Kunstneres Hus i Oslo.

I 2006 kom filmen Herleik- Fri som fuglen (regi: Karl-Emil Rikardsen). Filmen er et portrett av kunstneren, men retter også kritiske spørsmål om vilkårene for hans virke som kunstner. Herleik Kristiansen er også portrettert i boka Outsideren Herleik Kristiansens kunst, skrevet av Gunnar Danbolt, (Sør-Troms Museum, 2015).