– Jeg vil at folk skal bli inspirert, og se annerledes på alle de naturlige selvfølgelighetene vi har rundt oss, sier årets festivalkunstner.
Marita Isobel Solberg er beskrevet som både burlesk, ekspressiv, sarkastisk og ekstatisk. Selv sier hun at hun arbeider i grenselandet mellom kunsten, livet og vitenskapen. Hun blander elementer fra både samisk, nordlig kultur og subkulturer i sitt arbeid, og bruker både musikk, performance, installasjoner, bilder og videoer og gjerne enda flere medier og kanaler også, for å få fram sine budskap gjennom sin kunst og sitt kunstuttrykk.

Av Jørgen Mathiesen

I kunsten sin har hun med både samiske, nordlige og subkulturer, det være seg i fortellinger, lyder, lukter, møter og sammenstøt mellom mennesker og steder. Fellesnevneren for alle prosjektene er intensjonen om å utfordre publikum – og seg selv.
Marita Isobel Solberg ønsker å ta sitt publikum med på en reise inn i en fabulerende, filosofisk og metaforisk ladet verden, der man kan utforske sitt innerste og fabulere rundt blant annet relasjoner, naturen og kroppens funksjoner.
– Jeg ønsker å nå inn til grunnfølelser i mennesket, og å skape vibrasjoner som har ettereffekt.

 

– Alle får sine assosiasjoner, hele tida, i alt de opplever. Det er dette jeg vil ta vare på og bevisstgjøre hos hver enkelt. Det finnes ingen fasit, og ingen vet hva som er viktigst av alt stort og smått av sanseinntrykk og gjenstander vi omgir oss med hele tida. Vi tar oss ikke tid til å sette oss ned og lytte, se, føle, vi tar ikke inn det som er rundt oss, sier Marita, og inviterer inn i virkelighet og drøm, fakta og fantasi. Slik som barn lager universer av å leke med små ting som tilsynelatende er betydningsløse, slik vil Marita at vi alle skal gjøre. Ved å oppleve nye dimensjoner ut av det dagligdagse vil hun at vi skal oppdage helheten, og at hver enkelt av oss og alt rundt oss er en del av verden.

 

Jordklang heter utstillingen og kanskje finner du for eksempel klangen av en stein på din vei gjennom utstillingen, eller den lyden en ørestein hos en fisk har oppfattet. Eller en hengende trerot, eller mose på som henger på veggen. Bli ikke overrasket om du blir tilbudt litt massasje eller en sang på din vei gjennom nyoppdagelsene av kjente ting og sannheter.  Det kommer til å skje ting rett som det er hver dag i løpet av festivalen.

Marita skal være der hele tida for hun er også en del av utstillingen.