Fire organister som spiller på hvert sitt orgel, pluss at de har noen orgler til ved siden av seg i tillegg.  Den som sikrer seg plass i Hunstad kirke fredag kveld kommer til å få en helt unik konsert.
– En ny opplevelse både av musikk, av kirkerommet, av plassering, sier komponist og festivalprofil Nils Henrik Asheim.

Orgelnatt har aldri vært oppført før, og kommer aldri til å bli det mer. Sammen med seg skal Asheim ha de tre organistene Henrik Beckstrøm, Carl-Henrik Buschmann og Bjørn Andor Drage.

Av: Jørgen Mathiesen

Disse fire blir de eneste som mest skal holde seg i ro på orgelkrakkene sine underveis.

Alle andre som er til stede skal bevege seg rundt i delvis organiserte mønstre, delvis etter eget forgodtbefinnende. Dette gjelder også det profesjonelle koret Vocal Art som skal bidra til det helt spesielle musikkbildet som vil åpenbare seg.

Det meste av stoler er fjernet og de som er igjen vil slett ikke stå på rekke og rad som vi er vant til.

 

Nils Henrik Asheim kaller det publikum vil få oppleve for en vennlig oversvømmelse av musikk.

– Gjennom mye improvisasjon fra de fire organistene pluss en del musikk jeg har komponert ønsker jeg å gjenspeile noe av hvordan folk har det i disse tider, hvordan det er å være menneske nå, i mange slags posisjoner. Kanskje oppnås nye relasjoner med det å være tilstede, og improvisasjonene vil forhåpentlig gi mening både for publikum og utøvere, sier han.

 

Utfordringer, nytelser, kontraster, dynamikk, progresjon og aha-opplevelser er stikkord Asheim selv bruker for å karakterisere det man vil kunne få oppleve.

Og mens solnedgangen gradvis endrer lyset i rommet vil de som er til stede vi få anledning til å synke inn i en unik meditativ tilstand.