Musikkfestuka har et spesielt program for utvikling av unge musikere. I løpet av
den perioden et knippe som er i startgropa til en profesjonell karriere deltar i
dette utviklings-programmet, lærer de mer enn det rent musikalske. Like viktig er
å lære alle de andre sidene og elementene som det innebærer å være profesjonell
musiker. Det handler blant annet om personlig innsikt, framferd på en scene,
produksjon av en konsert, og markedsføring.

En av Musikkfestukas samarbeidspartnere er Elektro AS. Dette er en av landets
største privateide tekniske entreprenører, med ansatte som har fagekspertise på
alt innen elektro- og vvs-faget. Elektro har også et eget program der fagfolk, og
særlig de yngste, kan utvikle seg. Ikke bare i spesifikke fagområder, men også for
å få nye og flere impulser og «inputs». De kaller det å bli en del av Elektrofamilien,
i forhold til bedriftskultur og kompetanse.
Utviklingsprogrammet for Elektros fagfolk, som konsernet står for, heter
Elektroakademiet. Utviklingsprogrammet for musikere, som Musikkfestuka står
for, heter Spire.

Musikkfestuka og Elektro AS har funnet flere fellesnevnere i de to
utviklingsprogrammene sine. Dette gjør at de to partene kan gi impulser og hjelp
til hverandre på mange plan. Det er ikke så stor forskjell på det å videreutvikle
musikere og det å videreutvikle fagfolk som Elektro har i sitt system.
De er samstemte, direktør for strategi og forretningsutvikling i Elektro AS,
Andreas Sandness Melby, og Musikkfestukas direktør Gro Bergrabb, når vi møter
dem til samtale om talentutvikling.

– Det handler om å bli en del av en kultur, men også en del av en familie. Når
våre folk deltar i Elektroakademiet knytter de forbindelser på tvers av både
arbeidsområder og arbeidssteder, sier Andreas Melby, og fortsetter:
– For oss er det viktig at hver enkelt skal være sulten på ny kunnskap og
utvikling, men også at de skal være bevisste på verdier som vi setter høyt; som
trygghet, ansvarlighet, og det å være løsningsorientert. De omlag hundre lærlingene
våre er en meget viktig del av Elektroakademiet, og her er parallellene til Spire
svært mange. Lærlingene kommer inn og vi tilbyr dem trygg og tett oppfølging
slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. Lærlingen settes sammen
med våre erfarne fagarbeidere. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og
dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere.

– Dette er nettopp en del av ideen med Spire, og en klar parallell med
Elektroakademiet, sier Gro Bergabb.
– Den enkelte unge musiker må ikke bare være god til å stå og drille på
øvingsrommet. For å være dyktig musiker og fagperson må man også ha grep om
sin egen karriere, må kunne beherske sosiale media, kunne noe om økonomi, og
må vite hvordan man steller i stand en konsert. For å klare å stå i det over tid må
man ha et videre fokus enn bare musikken, man må også vite hvordan man
organiserer seg i forhold til alt en musiker kan være med på.
– Ja, nettopp, fortsetter Andreas Melby. – Inspirert av Spire-programmet har jeg
brukt en analogi til et kompass: Elektroakademi-deltakerne vet at de har støtten
fra bedriften, men det de lærer skal også være som et kompass for å stake kursen
videre. Vi skal hjelpe til å finne den utvikling som passer den enkelte best – om
det er faglig kompetanseheving, ledelse, prosjektutvikling eller annet.

På det personlige, en-til-en-planet er det også viktige paralleller mellom
Elektroakademiet og Spire-programmet.
– Hver enkelt montør, om det så er bare på et lite serviceoppdrag hjemme hos
noen, er ansiktet til bedriften. Oppførsel, verdisettet vi har og historien vi har som
kvalitets-leverandør må også læres, sier Melby.
– Helt parallelt til det å jobbe med klassisk musikk, det å stå på en scene og selge
«et produkt», må også læres. Det er veldig få som klarer å høre om det som
leveres er 70 eller 110 prosent akkurat der og da, og nettopp derfor er det viktig
at musikeren klarer å framstå trygt og med selvtillit i forhold til det som leveres,
sier Bergrabb.
– De selger jo ikke bare seg selv, men også et helt kulturfelt. De som klarer å
komme nært publikum i det de gjør skaper et bedre forhold mellom publikum –
som også kan kalles kunder – og leverandør.

– De større aktørene innen våre bransjer har et klart samfunnsansvar, sier Melby.
– Det er ikke det at vårt utdanningssystem for fagarbeidere er for dårlig, men vi
må samtidig gi støtte og muligheter for videreutvikling av de nyutdannede,
innen egen bedrift. De må få anledning til å bli enda dyktigere på det de allerede
er flinke til.
Akkurat som med musikere.

Gro Bergrabb på Musikkfestukas vegne og Andreas Melby på Elektros vegne er
enige om mange likheter mellom det å lage gode musikere og det å lage gode
fagfolk innen elektro, vvs, telekommunikasjon og automasjon. Det handler om
verdien av å hente ut menneskelige ressurser ut over det vanlige, det handler om
å gi gode opplevelser, og det handler om samfunnsansvar. Og når én lykkes er det
ofte også bra for noen andre.