Foto: Per Inge Johnsen

For alle som er glad i klassisk musikk generelt og orkestermusikk spesielt er skolekorpsene svært viktig. Det er ofte her de unge håpefulle får sitt første møte med et instrument, og for noen av de blir dette en levevei.

Nordland Musikkfestukes hovedsamarbeidspartnere vil i forbindelse med festivalen gi en gave til et av skolekorpsene i Salten. Gaven er på kr 20.000 og vinneren offentliggjøres i forbindelse med Nordland Musikkfestuke den 11. august. Søknadsfristen er mandag 7. August.

- Skolekorpsene er grunnsteinen i musikklivet, og er et svært godt tilbud for barn og unge hvor de på tvers av alder kan møtes for å lære et instrument og for å musisere sammen. Korps passer for alle, og veldig mange som senere er blitt profesjonelle musikere startet i skolekorps, sier direktør i Nordland Musikkfestuke André Wallann Larsen.

 

Det er Musikkfestukas hovedsamarbeidspartnere Sparebank1 Nord-Norge, Bodø Energi, Avisa Nordland og Amedia Marked som gir denne gaven. Alle skolekorps i Salten har mulighet til å søke, og én av søknadene vil bli valgt ut. Det er ingen spesielle krav til søknadene ut over at hver søker må gi en kort begrunnelse for hvorfor de trenger støtten, og si noe kort om hva de har tenkt å bruke pengene til. Det kan være alt fra bidrag til uniformer, instrumenter, instruktører eller korpstur.

- Mange korps har slitt med rekruteringen, samtidig som det er ressurskrevende å drive et korps. Vi trenger skolekorpsene både 17. mai og alle andre dager i året, og håper at dette kan være et lite bidrag, sier Larsen.

Søknaden sendes til larsen@musikkfestuka.no