En av tre forestillinger med Herr Petters Lovsang var totalt utsolgt, de to andre var det bare noen svært få plasser igjen på. Foto: Henrik Dvergsdal.

Saler fylt til siste eller i hvert fall nest siste plass var regelen mer enn unntaket under Nordland Musikkfestuke 2016.

Tekst: Jørgen Mathisen

 

Til sammen var det 11.345 solgte billetter i år, og det var mer enn dobbelt så mange som deltok på noe under årets festival, totaltallet er 24.000.

Alle de store konsertene i Stormen var helt eller nesten helt fulle, og det var et helt utsolgt og to meget godt fylte hus på Herr Petter i domkirken. Samtlige andre arrangementer må sies å ha vært i hvert fall tilfredsstillende besøkt, mange av dem fullt der også. Direktør André Wallann Larsen er veldig fornøyd med årets festival, og gledelig overrasket.

 

11.345 er litt under fjorårets totaltall, men fjoråret ble en ekstra bølgehøyde i totalt antall solgte billetter fordi det var den kjempepopulære konserten med Halvdan Sivertsen på Keiservarden. Den dro 5.000 mennesker alene.

Besøkstallet totalt i år er altså fullt på nivå med fjoråret, hvis man korrigerer for det ekstra stor besøket på Keiservarden.