Kirka ble bygget rundt 1240 og ble påbygget i 1785 med et tverrskip. I 1894 ble hele middelalderdelen av kirka revet ned og gjenoppbygget i samme stil. I Bodin kirke holder vi ofte konserter med mindre ensembler, det være seg kammerorkester, solister, vokalensemble eller festivalprofilen selv.

Adresse: Gamle Riksvei 68, 8070 Bodø
Kapasitet: 300 – Ingen plassbilletter
Inngang for bevegelseshindrede: Baksiden